Regulamin promocji “Roczek Jest Miło”

I. Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie warunków wykorzystania kodów promocyjnych wyświetlanych w relacjach na https://www.instagram.com/jest.milo/ oraz https://www.instagram.com/rekodzielo_galeria/   w dniach 21-24 maja 2021r.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu.

3. Organizatorem promocji przewidzianej Regulaminem jest Jest Miło – (firma Qlka Art Małgorzata Rybicka z siedzibą w Gdyni przy ul. Balladyny 22A, 81-524 Gdynia) dalej zwane Jest Miło.

II. Warunki promocji

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu. Akceptację obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej na www.jestmilo.com elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza warunków zamówienia oraz użycie specjalnych kodów rabatowych przygotowanych na rzecz promocji.

2. Jest Miło przygotowało listę kodów rabatowych, które zostaną wyświetlone użytkownikom wraz z informacją ile osób może wykorzystać jeden kod oraz do kiedy są ważne. Kody można zrealizować w sklepie www.jestmilo.com. W przypadku, kiedy kod jest przeznaczony dla jednego użytkownika, wtedy o skorzystaniu z promocji decyduje kolejność realizacji zamówienia z użyciem kodu. Jest Miło nie bierze odpowiedzialności za wygaśnięcie kodu w trakcie dokonywania zakupów.

3. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać każda osoba posiadająca aktywny i niewykorzystany kod promocyjny.

4. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2021-05-21 do dnia 2021-05-24 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali ze specjalnych kodów rabatowych realizując zamówienie w sklepie www.jestmilo.com.

5. Kupony i promocje nie łączą się ze sobą.

6. Na wszystkie zamówienia zostaną wystawione faktury vat, które zostaną wysłane drogą mailową do końca maja.